Van xả tràn là gì

Van xả tràn là gì – Deluge Valve là gì

Van xả tràn là gì – Deluge Valve là gì

Van xả tràn là gì? Van xả tràn là gì (Tên tiếng anh là Deluge Valve) được sử dụng trong các điều kiện yêu cầu ứng dụng nhanh chóng khối lượng nước lớn và vì lý do đó, thường là thành phần không thể thiếu trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong bài viết này, PIF  giải thích cách Deluge …